systemutveckling

Anställd systemutvecklare i flertalet år. Idag även med f-skatt sedel. Framför allt utvecklat i C# med fokus på anpassningar till affärssystemet Monitor.