Monitor SQL 8.* – Tillverkning

Kopplingen mellan tabellerna i Monitor är inte alltid solklara.
Nedan visar en enkel query för koppling mellan tabellen torder_huvud och torder_struktur. Queryn tar endast order med rest antal. Antalet i torder_huvud innehåller bara planerat antal och ej avrapporterat. Statusen måste också plockas från torder_struktur.

select
  toh.toh_ordernr,
  toh.toh_antal,
  art.art_artnr,
  art.art_ben
from
  monitor.torder_huvud toh
  left outer join monitor.TORDER_STRUKTUR tos
    on toh.toh_id = tos.toh_id and tos.tos_ordnings_nr=0
  left outer JOIN monitor.artikel art
    on art.art_id = tos.art_id
where
  tos.tos_status<5 
  and tos.tos_antal_rest <> 0

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *