Mixerstav.se – Affliate projekt

För något år sedan kom jag över mixerstav.se. En domän som ändå är semi-ok. Tanken jag hade när jag skaffade den vara att lära mig mer om SEO och content writing.

Jag har nu sakta tagit mig an utmaningen att faktiskt bygga upp denna sidan, med fokus på just SEO, vettig content och även implementera affliatelänkar. Ska blir spännande att se vad som händer i detta projekt. Hoppas att jag orkar följa upp det här projektet, och i så fall ska jag försöka ha en transparens i mina tankar kring det.

Stavmixer är ju ett ypperligt verktyg som jag själv använder näst intill dagligen, så kan ju bli spännande att forska vidare vad man kan använda den till. Och vad ersättningsnivån på den här typen av sajter ligger på. Den ungefärliga sökvolymen ligger på 5400 för ”stavmixer”. Nyckelordet i min domän ”mixerstav” ligger betydligt lägre. Men det innebär ju också att man borde kunna ranka högre där på grund av lägre konkurrens.

SQL kalenderlista

Populariserar en tabell med start och slutvärde för en månad.

begin
 declare sDate datetime;
 declare eDate datetime;
 declare ccDate datetime;
 create table #months(s_date datetime,e_date datetime);

set sDate = '2016-01-01';
 set eDate = '2016-12-01';
 set ccDate=sDate;

while eDate >= ccDate loop
 insert into #months(s_date,e_date) values(ccDate,dateadd(second,-1,dateadd(month,1,ccDate)));
 set ccDate = (select dateadd(month,1,ccDate));
 end loop;

select * from #months;
end

Resultat från script.
Resultat från script.